Meta Description Tag – Thẻ miêu tả là gì?

Meta Description Tag – Thẻ mô tà là thuộc tính của HTML nó cung cấp nội dung ngắn gọn trong một trang web. 

Thẻ miêu tả là gì? 

Meta Description Tag

Là một thẻ meta rất quan trọng trong quá trình tối ưu website. Có tên tên tiếng anh là Meta Description. Là một thuộc tính HTML

Thẻ miêu tả đóng vai trò quan trọng trong việc giành được click của người dùng trong trang tìm kiếm kết quả

Đoạn văn ngắn này là cơ hội chính để quảng cáo nội dung đến người dùng và cho họ biết chính xác những gì mà trang đó có liên quan đến những gì họ đang tìm kiếm. Thẻ mô tả là đoạn văn ngắn để quang cáo nội dung đến người dung, đến những gì liên quan họ đang tìm kiếm.

Xem thêm Meta Description

Trong quá trình làm SEO cần lưu ý khi viết thẻ miêu tả

 

Meta Description Tag

Một miêu tả dễ đọc, hấp dẫn sẽ đem lại tỉ lệ click rất cao cho trang web. Để tối đa tỉ lệ này, cần chú ý rằng Google và các công cụ tìm kiếm khác đều bôi đậm keyword trong phần miêu tả khi nó phù hợp với truy vấn tìm kiếm.

Thẻ miêu tả không đóng vai trò trong việc xếp thứ hạng

Google sử dụng Meta Description Tag để trả lại kết quả tìm kiếm cho người dùng sử dụng công tác tìm kiếm nâng cao phù hợp với nội dung thẻ và xem trước trang web trên trang kết quả tìm kiếm

Lưu ý rằng thẻ miêu tả không ảnh hưởng đến các thuật toán xếp hạng của Google để tìm kiếm web bình thường

Độ dài tối ưu đối với công cụ tìm kiếm

Thẻ miêu tả nên sử dụng từ khóa một cách thông minh, đồng thời cũng phải là một miêu tả hấp dẫn để người tìm kiếm sẽ muốn click. Điểm mấu chốt là nó phải liên quan đến trang và miêu tả của các trang phải khác nhau. Meta Description Tag tối ưu nên chứa khoảng dưới 170 ký tự.

Sử dụng từ khóa trong thẻ miêu tả:

Cũng giống như thẻ tiêu đề, việc đặt từ khóa bên trong thẻ miêu tả sẽ tăng khả năng click của người tìm kiếm đối với nội dung của website.

Tránh trùng lặp thẻ miêu tả

Cũng giống như thẻ tiều đề điều quan trọng là thẻ miêu tả cho mỗi trang phải là duy nhất. Một cách để chống lại trùng lặp là tạo ra phương pháp linh hoạt và theo thứ tự để tạo một thẻ miêu tả độc đáo cho các trang tự động.

Khi viết thẻ miêu tả bắt buộc phải liên quan tới nội dung của bài viết, điều đó sẽ được đánh giá cao hơn vì có ích cho người tìm kiếm.

Xem thêm Cách tối ưu Meta description tag trong SEO:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *